DSC_0072

就像我的小裸腿’表示此外观已过时’几周前。我知道。很抱歉,现在才发布!! VS’现在裸露腿出去变得有点荒唐了(至少在瑞士是这样),但是嘿,我心想’还是要给你看:)

J’我非常喜欢这件芥末毛衣,以至于我’有点刺痛卢卡。是的,只有一点点,您会看到我仍然允许他在需要时佩戴它;)

简而言之,j’希望你的女孩喜欢这个样子!吻,谢谢’être passées  <3

我穿 /
pull // Topman (相似的 // 预算)
短裤 // 李维斯501通过Zalando (相似的)
运动鞋 // 阿迪达斯·斯坦·史密斯
包 // Burberry通过MonnierFrères (相似的 // 预算)
眼镜 // 席琳 (相似的)

DSC_0108
DSC_0104
DSC_0117
DSC_0058
DSC_0122
DSC_0066
DSC_0094
DSC_0076
DSC_0114
DSC_0084